Modum System Bergen AS er leverandør av modum brannstiger, brannstiger med ryggbøyler
Modum System Bergen AS
Telefon: 55952880
Manuelt slokkeutstyr
Med manuelt slokkeutstyr menes en eller flere brannslanger med tilstrekkelig lengde til å nå  alle rom eller håndslokkere. Slokkeutstyret  plasseres lett tilgjengelig innvendig i den enkelte boenhet. Det bør være slokkeutstyr på hvert plan / etasje, og avstanden mellom hver slokkeenhet bør ikke være mer enn 25m. Håndslokkere som omsettes  skal være godkjent.

Husbrannslange

Anbefaler  20 meter  husbrannslange på trommel, med strålerør i messing. Trommelen er pulverlakkert. Ved en brann tar man med seg slangen til brannstedet, strålerøret ligger i senter på trommelen. Husbrannslange leveres med en hurtigtilkobling til 3/4" vannkran (tilsvarende vaskemaskin).  Vann er et godt slukkningsmiddel, som kan brukes på mange typer branner. 

Lengde: 20 meter.
Mål på trommel: Diameter/ utspring Ca. 34cm / 14cm.
Egenskaper: Formstabil, 1/2" innvendig diamter.
Montering: Medfølger festklips, skruer og plugger, samt dekal.
Godkjenning: CE godkjent og oppfyller alle krav og anbefalinger i Veiledning til forskrift om
brannforebyggende tiltak, og tilsyn.  

Pulverapparat

Brannslukkere med ABC-pulver er velegnet til slukkning av de fleste typer branner, som papp,tre, olje, bensin og elektriske apparater.
Disse brannslukkerne egner seg for boliger, Industribedrifter/fabrikker, garasjer, verksteder, landbruk, kontor, bensinstasjoner, fyrrom, shipping, camping og kjøretøy.

En klar fordel ved bruk av pulverapparater er den gode slukkningseffekten selv med en liten mengde pulver, sammenliknet med andre slukkningsapparater. Pulveret i apparatene har i stor grad en kvelende effekt på brannen, fordi den bruker store deler av sin energi på å spalte pulveret. Det spaltede pulveret går over i dampform, og fortrenger oksygentilførselen. Pulverapparater er effektive, men forrurensende i bruk. De bør derfor ikke benyttes i rom med kostbart elektronisk utstyr, som f.eks. datarom, tavlerom ect...

Skumapparat

Skumapparat 
Et skumapparat inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling. I en bolig må du ha et skumapparat på minst ni liter (eller 6 liter, klasse 21 A),  ettersom skumapparater har noe lavere slokkeeffekt enn pulverapparater. 

Fordeler: egnet mot branner i fast materialer og brannfarlige væsker. Avkjølingseffekten gjør at det normalt ikke er behov for etterslokking med vann. Lettere rengjøring etter bruk enn ved bruk av pulverapparat 

Ulemper:  apparatet tømmes relativt raskt (20-30 sekunder for et 9 kilos skumapparat). Apparatet kan ikke oppbevares i temperaturer under 0 °C. Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Type your new text here.

CO2 apparat

Kullsyre (CO2) er en fargeløs og giftfri gass som er tyngre enn luft, og derfor kveler brannen. Kullsyren vil fortrenge oksygenet, og ligge seg som et «teppe» over brannstedet. Dette gir en ren slukning uten restprodukter og er derfor godt egnet på branner i elektriske installasjoner, storkjøkken, datarom, osv.

Bruksområdene for et CO2-apparat er laboratorier, elektriske installasjoner, matvareindustri, storkjøkken, kjemisk industri, fargehandlere, datasentraler og shipping. Slukkeren har B-godkjennelse. 

Fordeler: stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk. Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk
anlegg/utstyr. Forurenser ikke omgivelsene

Ulemper: uegnet til utendørs bruk fordi slokkegassen fortynnes. Liten kastelengde gjør at man må gå svært nær brannen. Kan medføre helseskade ved høy konsentrasjon i luften man puster inn. Kan medføre frostskader på menneskehud.  Apparatet har høyt gasstrykk, noe som kan medføre brannspredning ved feil bruk.

Branteppe

Brannteppe 
Branntepper er laget av et glassfibermateriale med sterk brannmotstand.  

Fordeler : enkelt men effektivt mot små branner i startfasen, lett å bruke 

Ulemper:  krever at brannen oppdages i startfasen. Uegnet mot større branner. Fare for at brannen blusser oppigjen når teppet fjernes .
 

Nødslukker

Sprayboks brannslukker blir ofte omtalt som nødslukker og er et suplement til annet slokkeutstyr. En nødslokker er ikke godkjent som selvstendig brannslukker. Leveres med forskjellig type skum.

 Mest nyttig er FirePal Kitchen er spesielt utviklet for branner som kan oppstå på kjøkkenet, som branner i matfett og frityrgryter, m.m. FirePal Kitchen slokker branner i brannklassene A og B, samt branner i elektriske apparater opp til 1000 Volt. Perfekt for kjøkkenet, og effektivt mot alle typer branner som kan oppstå der. Temperaturområde: - 30º C t.o.m. + 50º C.
Eier skal sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:
  • Pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
  • Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  • Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på min 21A
  • formfast brannslange med innvendig diameter på min 10 mm, eller
  • Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet
Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom